Shanti - Lehigh Valley May 2006
Shanti - The Aronoff Center - March 2006
   
Kanniks - Shanti May 1, 2004
Shanti choir - May 1, 2004
   
Lakshmi Shankar - Shanti - 2004
Surya - 2002
   

Skanda - Album release - Hindu Temple of
Greater Cinicnnati - July 2004

Shanti - May 2, 2004
   
 
The Blue Jewel, April 1997  
 
 
Kanniks | Music | News / Events | Shanti Choir | ASIS | Templenet | Contact us
Copyright © 2006 Kanniks